Muž a žena - psychológia vzťahov

Reakcie zástupcov rôznych pohlaví na tie isté udalosti sa veľmi líšia, že poznámka o príchode z rôznych planét sa nezdá taká fantastická. Preto pod vzťahom vydanej ženy a ženatého muža pripraveného odobrať celú časť psychológie. Ale máme zásadné rozdiely v dizajne nie je tak veľa, tak prečo také ťažkosti?

Psychológia vzťahu medzi mužom a ženou

Široká škála problémov organizuje náš ťažko pracujúci mozog, tento prípad nie je výnimkou. Kvôli zvláštnostiam rozvoja ľudstva (človek loví, žena pripravuje), naše spôsoby vnímania reality sa zmenili. V dôsledku toho silný sex začal demonštrovať príkladnú logiku a slabý - dosiahol odbornú úroveň v pochopení emócií . Preto je psychológia vzťahu medzi mužom a ženou taká zložitá. Napríklad poznámka dievčaťa o neskorej príchode domov, ten chlap vystupuje slovami o náročnom dni. Bude sa uraziť a byť zmätený jeho tuposť. A tá vec spočíva v tom, že dievča chcela povedať, akú chýba a že potrebuje pozornosť, a priamočiarka chápe len to, čo mu bolo povedané, že "dnes už ste neskoro". Tento aspekt psychológie vzťahov môže byť zvedavý aj pre ženatú ženu a ženatého muža, ktorí často zabúdajú na slabosti ich vlastného vnímania, aj keď by mali poznať všetko v srdci. Takže nie je nezvyčajné, aby páry, ktoré už majú skúsenosti so spoločným životom, sa naučili znovu komunikovať. Samozrejme, to neznamená, že dievča bude musieť dať len suché informácie, zabudnúť na sladké nezmysly, a chlap by nemal premeniť na hyperemotional plač. Ale pre rodinnú harmóniu je potrebné urobiť určité ústupky.

Ďalším problémom vzťahu medzi mužom a ženou, psychológia vidí rozmazanie hraníc rodových rolí. Vždy je pre človeka ľahšie konať podľa vzoru, a keď narazí, dôjde k internému konfliktu . Od neho sa zdravotný stav zhoršuje a iní trpia. V tomto prípade bez dôkladného rozhovoru s polovicou to nemôžete urobiť, a ak sa vám nepodarí vyriešiť rozpory na tejto úrovni, môžete požiadať o odbornú radu.

Celý zoznam ťažkostí korunuje základnú neochotu pracovať na vzťahoch. Často páry, najmä mladé, si myslia, že láska odstraňuje všetky ťažkosti, a ak niečo nefunguje dobre, potom sa to dočasne vyrieši, ale ak sa to nestane, je možné rozdeliť sa. Ale pravdou je, že môžete hovoriť o láske iba vtedy, ak chcete vyskúšať vzťah.